Test alert message!

Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn nu razendsnel ontdooit. Krabben is dus overbodig en wegrijden met te weinig zicht, wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren, behoort tot het verleden. HG ruiten ontdooier voorkomt bovendien snelle herbevriezing.


Sproei HG ruiten ontdooier gelijkmatig op de autoruiten en laat het vervolgens enkele seconden inwerken totdat de sneeuw verdwenen is en het ijs gesmolten.


Samenstelling

Parfum


Gebruik

De nippel op de voorzijde een kwartslag draaien. Sproei HG "ruitenontdooier" gelijkmatig op de autoruiten en laat het vervolgens enkele seconden inwerken totdat de sneeuw is verdwenen en het ijs is gesmolten. Hele dikke pakken sneeuw eerst met een borstel verwijderen alvorens HG  "ruitenontdooier" toe te passen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag draaien (OFF). 

Tip: Spuit de ruitenwissers ook goed in met HG "ruitenontdooier". Zorg ervoor dat uw ruitenwissers zijn ontdooid alvorens u deze inschakelt zodat schade aan de ruitenwisserbladen wordt voorkomen. 

Fles rechtop vervoeren en bewaren.


Waarschuwingen

H226- Ontvlambare vloeistof en damp. 

H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 

P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder