Test alert message!

Jaico muggenmelk 9,5% deet muggenmelk
Effectieve muggenmelk op basis van deet en etherische olien, die de huid tot 6 uur beschermt tegen muggen en stekende insecten in Noordwest Europa.

- Effectieve bescherming
- Geen kleurstoffen
- Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar 
  (beperk het gebruik bij kinderen in leeftijd van 2 tot 12 jaar)
- Werkzame stof: 9,5% DEET
- Beschermt gemiddeld 6 uur
- Gebruiksvriendelijk (verstuiven, snel aan te brengen)

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwering van muggen bij mensen. De gebruiksfrequentie en gebruiksinstructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Samenstelling
N,N-Diethyl-m-toluamide 92 g/l

Gebruik
Zorgvuldig aanbrengen op de onbedekte delen van het lichaam.

Bijzondere gevaren
H226 Ontvlambare stof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bevat citronellal. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder