Test alert message!

HG gel ontstopper is niet zomaar een gelontstopper! Het is namelijk een unieke, veilige en zeer krachtige ontstopper gel die direct te gebruiken is. Daarnaast is de speciale ontstoppingsgel stevig en hecht en kan daardoor, in tegenstelling tot een gewone vloeibare ontstopper, absoluut niet spatten.

- Spat absoluut niet!
- Na 30 minuten resultaat
- Geen heet water nodig
- Voor alle soorten afvoerleidingen
- Gebruiksklaar

Samenstelling
Bevat anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
Conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Gebruik
Giet voorzichtig 300 ml HG gel ontstopper in de verstopte afvoer. 
30 minuten laten inwerken en daarna flink naspoelen met water.
Laat bij een hardnekkige verstopping, waarbij de afvoer niet meer doorloopt, de gootsteen of wastafel vollopen met warm water. 
Voeg vervolgens 300 ml ontstoppingsgel aan het water toe en laat dit een nacht staan. De volgende morgen goed naspoelen met warm water.
*Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium of zink.

Waarschuwingen
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): vertonreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v. 
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder