Test alert message!

HG cockpitspray glans laat het interieur van de auto er weer eenvoudig als nieuw uit zien. Het reinigt en beschermt alle soorten kunststof, plastic, rubber, vinyl en leer. Belangrijk is dat het product na de behandeling een heerlijke frisse geur achter laat, maar geen voelbare laag. Voor auto''s met een matte cockpit uitstraling adviseren wij HG cockpitspray mat.

Samenstelling
Bevat o.a.
parfums: Coumarin, Linalool, limoneen

Gebruik
Schudden voor gebruik. Houd de bus rechtop en spuit het te behandelen oppervlak dun en gelijkmatig in van een afstand van ongeveer 20 cm. Niet laten drogen, maar
direct uitwrijven met een schone, droge en niet-pluizende doek. Voor moeilijk
bereikbare plaatsen HG "cockpitspray" eerst op een doek spuiten alvorens het
oppervlak te behandelen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet gebruiken op stuurwiel, pedalen en stoelzittingen omdat het oppervlak glad wordt. Voorkom contact met ruiten, klokjes e.d.

Waarschuwingen
• Zeer licht ontvlambare aerosol.
• Houder onder druk; kan open barsten bij verhitting.
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
• Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
• Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
• Inademing van damp vermijden.
• NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• GEEN braken opwekken.
• Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder